Cuarto libro

Ficcion moderna y contemporanea
978-84-8487-059-3
GALLEGO
251
210cm
140cm
NARRATIVA
-5%
16,00 €
15,20 €

Interpretada a navegación de Pantagruel como viaxe iniciática, como procura alquimista, como miscelánea topográfica, como itinerario mítico ou como arquitectura alegórica, as diferentes análises do Cuarto Libro coinciden en sinalar que é unha constante transposición da realidade contemporánea en forma de violenta sátira contra o Papado e en apoio da política galicana. E coinciden, desde logo, en sinalar que nesta obra a mestría verbal, a fértil fantasía e a mordaz diatriba de Rabelais chegan ao cénit.Tradución: Henrique Harguindey Banet.