Igu i lena catalan

Igu i lena catalan.

Editorial:
CEPE
Año de edición:
ISBN:
978-84-7869-579-9
Páginas:
40
Colección:
FONDO
11,99 €
IVA incluido
Sin existencias

Les històries queápresentem enáaquests contesáil·l ustrats de laácol·leccióáViatgeáenáGlobus,áperáaánens iánenes aápartirádels 10áanys,áestanápensadesánoánomés peráaáquèáelsájovesálectorsádeixinávolarálaáimaginacióáiávisquináapass ionantsáhistòriesásinóáperáaáquè,áenáaquests viatges, puguináomplirálesásevesábutxaques deápensamentsápositius.á\nA l final deácadaáconteáoferimáunáseguitádeápreguntesásobreálaálecturaáp erquèáelsáadultsápuguináinteractuaráambáels nensáiánenes.

á\ nTambiénádisponible enácastellano.